top of page

Personvernerklæring for Xicado AS

Xicado AS forplikter seg til å beskytte personvernet til brukere av våre tjenester. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker, beskytter og deler personopplysninger. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du i våre personvernprinsipper beskrevet her.

Informasjon vi samler inn

  • Personopplysninger: Vi kan samle inn personopplysninger som navn, e-postadresse, telefonnummer, og annen identifiserende informasjon når du registrerer deg for våre tjenester eller kommuniserer med oss.

  • Bruksdata: Vi kan samle inn informasjon om hvordan du samhandler med våre tjenester, inkludert besøk på nettsiden vår, visning av videoer, og annen atferd på plattformen vår.

Vi bruker innsamlet informasjon for følgende formål

  • Levering av tjenester: For å levere videomarkedsføringstjenester og annet relatert innhold.

  • Kommunikasjon: For å svare på henvendelser, sende relevant informasjon og administrere kommunikasjonen med brukerne.

  • Forbedring av tjenester: For å analysere bruksmønstre og forbedre kvaliteten og relevansen av våre tjenester.

 

Informasjonsdeling

Vi deler ikke personopplysningene dine med tredjeparter uten ditt samtykke, med mindre det er nødvendig for å levere våre tjenester eller i samsvar med gjeldende lover og regler.

Informasjonssikkerhet

Vi tar sikkerheten til personopplysningene på alvor og implementerer passende sikkerhetstiltak for å beskytte dem mot uautorisert tilgang, endring, avsløring eller ødeleggelse.

 

Dine rettigheter

Du har rett til å be om tilgang til, korrigering av, sletting av eller begrensning av behandlingen av dine personopplysninger. Du har også rett til å protestere mot behandlingen og til dataportabilitet. For å utøve disse rettighetene, vennligst kontakt oss via gt@xicado.no.

 

Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere eller endre denne personvernerklæringen. Enhver endring vil bli publisert på våre nettsider med angivelse av oppdatert dato.

Kontaktinformasjon

Xicado AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene. Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vår behandling av personopplysninger, vennligst kontakt oss på:

E-post: gt@xicado.no

Telefonnummer: +47 989 02 153

bottom of page